FrançaisDanois
jejeg
tudu
ilhan
ellehun
ildet
nousvi
vousI
ilsde
quoihvad
quihvem
hvor
pourquoihvorfor
commenthvordan
lequelhvilken
quandhvornår
puis
sihvis
vraimentvirkelig
maismen
parce quefordi
pasikke
cettedette
çadet
tousalle
oueller
etog
savoirat vide (ved, vidste, vidst)
penserat tænke (tænker, tænkte, tænkt)
venirat komme (kommer, kom, kommet)
mettreat sætte (sætter, satte, sat)
prendreat tage (tager, tog, taget)
trouverat finde (finder, fandt, fundet)
écouterat lytte (lytter, lyttede, lyttet)
travaillerat arbejde (arbejder, arbejdede, arbejdet)
parlerat tale (taler, talte, talt)
donnerat give (giver, gav, givet)
apprécierat kunne lide (kan, kunne, kunnet)
aiderat hjælpe (hjælper, hjalp, hjulpet)
aimerat elske (elsker, elskede, elsket)
téléphoner àat ringe (ringer, ringede, ringet)
attendreat vente (venter, ventede, ventet)
0nul
1en
2to
3tre
4fire
5fem
6seks
7syv
8otte
9ni
10ti
11elleve
12tolv
13tretten
14fjorten
15femten
16seksten
17sytten
18atten
19nitten
20tyve
nouveauny (nyt, nye)
vieuxgammel (gammelt, gamle)
peu
beaucoupmange
fauxforkert (forkert, forkerte)
correctkorrekt (korrekt, korrekte)
mauvaisdårlig (dårligt, dårlige)
bongod (godt, gode)
heureuxlykkelig (lykkeligt, lykkelige)
courtkort (kort, korte)
longlang (langt, lange)
petitlille (lille, små)
grandstor (stort, store)
der
iciher
droitehøjre
gauchevenstre
beausmuk (smukt, smukke)
jeuneung (ungt, unge)
vieuxgammel (gammelt, gamle)
bonjourhallo
d’accordok
bien sûrselvfølgelig
au revoirhej hej
au revoirfarvel
excusez-moiundskyld mig
désoléundskyld
mercitak
S’il vous plaîtvær venlig
maintenantnu
heure(en) time (timer)
minute(et) minut (minutter)
seconde(et) sekund (sekunder)
jour(en) dag (dage)
semaine(en) uge (uger)
mois(en) måned (måneder)
année(et) år (år)
soirée(en) aften (aftener)