Δεξιόθεν= qui vient de la droite

Δήμητρα Χθονία – Dimitra souterraineΔια βραχέων = En peu de mots, en bref

Δια γυμνού οφθαλμού –littéralement- à œil nu

Δια γυναικός πηγάζει τα κρείττονα = De la femme prend source le meilleur ce fut la réponse de Εικασία à Théophile le misogyne complexé qui lui avait dit tout d’abord Διά γυναικός ερρύη τα φαύλα – Que le mal provient de la femme.

Διαίρει και βασίλευε– diviser pour régnerΔιάνοια = génie

Δια πυρός και σιδήρου = par n’importe quel moyen, coûte que coûte

Δι’ εσχάτην προδοσίαν =haute trahison – exemple : Καταδικάστηκε δι’ εσχάτην προδοσία-il a été condamné pour haute trahison.

Δίκαιον της πυγμής littéralement “la raison du plus fort”

Δις παίδες οι γέροντες = les vieux sont deux fois plus enfant.

διχόνοια = discorde (comme la Pomme de la)

Δις παίδες οι γέροντες = les vieux sont deux fois plus enfant.Δούναι – Λαβείν => infinitif (officiellement disparu) des anciens verbes δίδω = donner et λαμβάνω = recevoir, usé jusqu’à nos jours pour le bilan des entreprises en comptabilité, équivalant au français Actif-Passif.
Usé aussi dans le sens métaphorique de “avoir quelque relation (commerciale ou personnelle) avec quelqu’un”.
En grec plus populaire et quotidien, c’est devenu πάρε-δώσε.

Δόξα σοι ο Θεός= grâce à Dieu

Δόξα τω Θεώ = grâce à Dieu l’equivalent dans la forme moderne est Δόξα στο Θεό

Δρακόντειος νόμος = loi draconienne, très dure